Biotalous

Home / Biotalous

Suomalainen peltomaisema

Mitä on biotalous?

Biotalous tarkoittaa sellaista talouden muotoa, jossa käytetään ainoastaan uusiutuvia luonnonvaroja. Näiden uusiutuvien luonnonvarojen avulla tuotetaan ravintoa, energiaa, erilaisia tuotteita sekä lisäksi myös palveluja. Biotalouden käyttämisen perusteena on saavuttaa tilanne, jossa ei olla riippuvaisia fossiilisista luonnonvaroista. Lisäksi biotalouden avulla voidaan ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä ja samaan aikaan myös luoda uusia mahdollisuuksia työlle sekä edistää talouskehitystä. Kaikki tämä tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Biotaloudessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja, kuten metsiä, maaperää, peltoja, vesistöjä – niin meren biomassaa kuin makeaa vettäkin. Biotaloudessa ideana on hyödyntää luonnon itse tarjoamia palveluja, kuten hiilidioksidin sitomista. Yksi biotalouteen liitetyistä keskeisistä säännöistä on, että luonnonvaroja ei tuhlata. Jotta biotaloutta voitaisiin käyttää ja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja pitkällä tähtäimellä, on luonnonvaroja pikemminkin kierrätettävä ja käytettävä mahdollisimman tehokkaasti, ilman haaskausta.

Biotalous on sijoitus tulevaisuuteen, ja samalla myös ainoa suunta pitkän tähtäimen kehitykselle maapallollamme. Väestön nopea kasvu ja jatkuvasti yhä nopeammin kuluvat luonnonvarat edellyttävät, että kuluttamisen tapoihin ja koko maailman talouskasvun rakenteellisiin osa-alueisiin tulee tehdä muutoksia. Samaan aikaan luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin ehdimme edes huomata, ja lisäksi ilmastonmuutos aiheuttaa omat uhkakuvansa. Nämä kaikki tekijät edellyttävät, että uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa biotaloutta tulee alkaa kehittää mitä pikimmiten sekä Suomessa että muissa maailman maissa.

Biotalous ja muuttuva maailma

Edellisessä kappaleessa selitettyjen tekijöiden ansiosta maapallo elää jatkuvan köyhtymisen kierteessä samaan aikaan, kun ihmisten materiaalinen rikastuminen lisääntyy. Kun elinolot kohenevat jatkuvasti esimerkiksi Kiinassa, syntyy maapallon kestävyyskyvylle entistä suurempia haasteita. Median tuomien ihanteiden mukaisesti kulutustottumukset näyttävät olevan ainoastaan kasvamaan päin, ja pian tämä sykli on vienyt luonnonvarat entistä syvemmälle syöksykierteeseen.

Kun tulemme vuoteen 2030, on maailmassa jo tarvetta saada 50 prosenttia nykyistä enemmän ruokaa, minkä lisäksi tarvitsemme tuolloin 45 prosenttia enemmän energiaa sekä 30 prosenttia enemmän vettä. Maapallo ei kuitenkaan pysty luonnollisestikaan tuottamaan tällaisia määriä luonnonvaroja, joten tämä kasvava kysyntä tulee aiheuttamaan monia ongelmia. Yksi niistä on luonnonvarojen hinnan nousu tarjonnan niukentuessa, mikä taas saattaa aiheuttaa suuriakin konflikteja ihmiskunnan kesken. Raaka-aineiden saatavuudesta tulee muodostumaan uusi kilpailuetu, ja tämä näkymä pitää sisällään lähes määrättömän määrän mitä moninaisempia uhkakuvia.

Tämä väistämätön, globaali kehitys on jo luonut pohjan kehitykselle kohti entistä vankempaa biotaloutta. Ympäristötietoisuus on voimistunut koko ajan ympäri maailman, sekä “kehittyneissä” länsimaissa että myös muualla maailmassa – varsinkin sellaisilla alueilla, joissa ympäristön saastuminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on selvästi nähtävissä, ja missä se voi vaikuttaa ihmisten elinolosuhteisiin jo nyt. Nämä tekijät ovat jo nyt aiheuttaneet lainsäädännön tiukentumista ja suunnanneet teollisuuden kulminaatiopisteitä entistä enemmän sellaisten tuotteiden valmistukseen, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän ympäristöä.

Tämän suunnan voidaan nähdä myös osoittavan kohti biotaloutta, joka ei itse asiassa ole edes uusi toimiala. Biotalous ainoastaan yhdistää monia alkutuotannon ja jalostukseen liittyvän toiminnan aloja ja antaa uusia suuntaviittoja lopputuotteiden markkinoille.

Biotalouden ideana on käyttää teollisessa tuotannossa sellaista teknologiaa, joka on puhdasta ja samalla säästää ympäristöä. Lisäksi biotalouden periaatteisiin kuuluu erilaisten materiaalien tehokas kierrätys entisaikojen tuhlailevaaan luonnonvarojen käyttöön verrattuna. Kun taloudessa aletaan painottaa biotaloutta fossiilitalouden sijaan, tulee maapallo saamaan lisää elinvuosia – ja samalla niitä saa myös ihmiskunta.

Biotalous ei ole enää utopia, vaan pitkällä tähtäimellä ja realististen silmälasien läpi tarkasteltuna ainoa oikea keino pitää maapallo elinkelpoisena vielä tulevillekin sukupolville. Muutoksen aikaansaamiseksi on kuitenkin käytävä toimeen jo nyt.